Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

                                                                                       Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Laatimispäivä

 

21.5.2018

 

 

1a

Rekisterin-

pitäjä

Nimi

EKL:n Pirkanmaan Piiri ry

Osoite

Puutarhakatu 22, Tampere

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

2

Yhteyshenki-

lö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

Leena Paananen

Osoite

Rantatie 2 as. 9, 37830 Akaa

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

leena.paananen@pp4.inet.fi

3

Rekisterin nimi

Piirin hallinnon toimihenkilöiden rekisteri, Piirihallitus

4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

 

 

 

 

 

 

Rekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Pirkanmaan Piiri ry:n hallinnon toimihenkilöistä. Rekisteriä käytetään piirin hallinnon hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja toimihenkilöiden merkkipäivien huomioimiseen.

 

 

 

5

Rekisterin

tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu henkilöiden nimen ja syntymäajan lisäksi yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti).

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

Henkilöiden itsensä antamat tiedot.

 


 

                                                                                       REKISTERISELOSTE                                                        2

 

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

Piiri luovuttaa hallinnon toimihenkilöiden jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien Keskusliitolle sisäistä tiedottamista varten.

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

 

 

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle..

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Piirissä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on piirin sihteerillä Leena Paanasella sekä piirin tiedottajalla Terttu Virtasella.

Manuaalista listausta on yksi kappale lukitussa kaapissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Piirissä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on piirin sihteerillä Leena Paanasella sekä piirin tiedottajalla Terttu Virtasella.